studio ESSE - studio dobrych pomysłów

www.studioesse.pl, biuro@studioesse.pl
tel. 0-600 233 630, 0-790 266 334
DORADZTWO, SZKOLENIA I OUTDOOR Z ESSE - praktyczna wiedza dla każdego menadżera
Jesteś tutaj: START » NOWOŚCI » Corporate Wellness dla umysłu

Corporate Wellness dla umysłu

Skuteczna komunikacja, asertywność, kreatywność w działaniu, współpraca w grupie… To słowa - klucze, mające otworzyć drzwi do doskonałego zespołu. Budowanie właściwych relacji pomiędzy pracownikami w oparciu o przemyślane i właściwie dobrane zajęcia treningowe - zawsze skutkuje podwyższeniem jakości komunikacji oraz poziomu optymizmu i satysfakcji wśród uczestników.

W jaki sposób wesprzeć umysł? Oto niektóre metody:

  • zapewnienie szeroko rozumianego bezpieczeństwa w pracy (regulamin BHP to nie wszystko!) - program: "Bezpieczna firma to nowoczesna firma",
  • prawo pracy w… pracy - czas pracy i czas odpoczynku, prawa i obowiązki, najnowsze przepisy i orzecznictwo sądowe, problemy w miejscu pracy: dyskryminacja, mobbing, ageizm itd.,
  • znajomość zasad ergonomii: warsztaty "Metody usprawniania pracy - szybciej, łatwiej i bez stresu",
  • higiena wypoczynku (regeneracja sił potrzebnych do pracy) - prelekcje: "Najlepsze sposoby budowania zapasów energetycznych", "Filozofia snu",
  • profilaktyka zdrowotna - profilaktyka wczesna oraz profilaktyka I fazy
  • profilaktyka uzależnień - program: "Bądź trendy, żyj bez nałogów" (zajęcia z psychoterapeutą),
  • stwarzanie atmosfery sprzyjającej twórczej pracy - trening kreatywności: "Twórczy zapłon - dziś, jutro, zawsze", warsztaty pod hasłem: "Wyszukiwanie talentów", programy typu incentive plans,
  • budowanie pozytywnych relacji między pracownikami - warsztaty: "Kształtowanie zachowań asertywnych" , trening interpersonalny: "Ja - oni - my", szkolenie: "Savoir' vivre w pracy", wyjazdy integracyjne o charakterze team building,
  • nauka radzenia sobie ze skutkami stresu - warsztaty: "Zarządzanie stresem", "Wypaleniu zawodowemu mówimy NIE".

 

Przejdź do: Nowości | Wellness dla ciała | Wellness dla ducha

 


© Copyright 2013 by AKTEO.PL. All Rights Reserved.


Wydrukowano z serwisu internetowego: www.studioESSE.pl
© Copyright by Studio ESSE. All Rights Reserved.