studio ESSE - studio dobrych pomysłów

www.studioesse.pl, biuro@studioesse.pl
tel. 0-600 233 630, 0-790 266 334
Chętnie dzielimy się wiedzą, jak budować skuteczny zespół w  firmie. Wiedza i praktyka w biznesie są naszą mocną stroną.
Jesteś tutaj: START » ESSEncja » Związki wsparcia społecznego ze zdrowiem pracowników z perspektywy działań służby bezpieczeństwa i higieny pracy

ESSEncja

Związki wsparcia społecznego ze zdrowiem pracowników
z perspektywy działań służby bezpieczeństwa i higieny pracy

W dziedzinach dotyczących zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy obserwuje się charakterystyczne przesunięcie akcentów. Dawniej podstawowe problemy dotyczyły zagrożeń wynikających z użytkowania maszyn i urządzeń technicznych, prac szczególnie niebezpiecznych czy też szkodliwego wpływu czynników biologicznych, chemicznych itp. Oczywiście, zagadnienia te w dalszym ciągu są aktualne, jednak należy pamiętać, iż wraz z rozwojem techniki i technologii ograniczanie ryzyka zawodowego do poziomu akceptowalnego stało się stosunkowo łatwe - to czynnik ludzki staje się coraz ważniejszym i zarazem najtrudniejszym do opanowania1. O podobnym "przesunięciu akcentów" wspomina Maria Widerszal - Bazyl2, pisząc o aktualnych dziedzinach zainteresowań psychologii pracy - już w mniejszym stopniu dotyczą one psychologicznych źródeł produktywności, mechanizmów i rodzajów motywacji do pracy, źródeł zadowolenia z pracy. Dziś głównym tematem rozważań psychologii pracy są psychospołeczne wyznaczniki zdrowia pracownika. Tu pojawić się może problem w rozumieniu pojęcia: zdrowie. Odwołując się do możliwie szerokiego ujęcia zdrowia, takiego, jakie reprezentuje definicja Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), "zdrowie to fizyczny, psychiczny i społeczny dobrostan". Używa się tu terminu: dobrostan, zamiast polskiego: samopoczucie, podkreślając w ten sposób, że o zdrowiu orzekać może zarówno zewnętrzny obserwator (ktoś obiektywny, np. lekarz), jak i sam podmiot (subiektywne odczucia, czyli samopoczucie).

Związki wsparcia społecznego ze zdrowiem pracowników z perspektywy działań służby bezpieczeństwa i higieny pracy Dalsza część artykułu jest dostępna w formacie elektronicznym Adobe Acrobat (.pdf). Przeczytaj lub pobierz na swój komputer »

 


1 Wrzesińska J., Popularyzacja zagadnień bhp w środowisku pracy - nowe wyzwania,
   w: Wrońska M., Zduniak A. (red.): Podmiotowość w edukacji ery globalnego społeczeństwa informacyjnego,
   Warszawa - Poznań 2004, s. 193

2 Widerszal - Bazyl M., Stres w pracy a zdrowie, czyli o próbach weryfikacji modelu Roberta Karaska oraz modelu
   wymagania - kontrola - wsparcie, CIOP - Warszawa 2003, s. 9

 

Pobierz Adobe Acrobat readerJeżeli nie posiadasz darmowej przeglądarki dokumentów Adobe Acrobat Reader, to pobierz aktualną wersję ze strony producenta www.adobe.com

 


© Copyright 2013 by AKTEO.PL. All Rights Reserved.


Wydrukowano z serwisu internetowego: www.studioESSE.pl
© Copyright by Studio ESSE. All Rights Reserved.