studio ESSE - studio dobrych pomysłów

www.studioesse.pl, biuro@studioesse.pl
tel. 0-600 233 630, 0-790 266 334
Chętnie dzielimy się wiedzą, jak budować skuteczny zespół w  firmie. Wiedza i praktyka w biznesie są naszą mocną stroną.
Jesteś tutaj: START » ESSEncja » Zarządzanie stresem w organizacji jako element promocji zdrowia

ESSEncja

Zarządzanie stresem w organizacji jako element promocji zdrowia

Stres jest jednym z głównych zagrożeń związanych z miejscem pracy. Z szeroko zakrojonych badań amerykańskich wynika, że pracownicy proszeni o wskazanie czynników szkodzących ich zdrowiu, na pierwszym miejscu wymieniali hałas (34,9% badanych), a zaraz po nim stres (29,7%).

Coraz powszechniej zwraca się też uwagę na koszty finansowe ponoszone w związku z doświadczanym przez pracowników stresem i jego konsekwencjami. Europejska Komisja ds. Zatrudnienia i Problemów Społecznych stwierdza, że wg ostrożnych szacunków koszty związane z efektami stresu w pracy sięgają w Unii Europejskiej ok. 20 mld € rocznie.

W świetle przedstawionych wyżej danych oczywiste jest, że zarówno pracodawcy jak i instytucje zajmujące się ochroną zdrowia nawołują do podejmowania działań zapobiegających negatywnym skutkom stresu w pracy.

Stres kojarzy się większości ludzi negatywnie, a samo odczuwanie stresu jest przez nich odbierane jako słaba strona, utrudniająca skuteczne działanie. Znaczna część osób odbywających rozmowy kwalifikacyjne na pytanie o to, jak radzą sobie w trudnych, stresujących sytuacjach oraz jakiego typu wydarzenia, sytuacje na polu zawodowym są dla nich stresujące odpowiada, że nie odczuwa stresu, nie przeżywa żadnych trudnych sytuacji. Tego typu odpowiedzi są wynikiem błędnego, ale dość powszechnego rozumienia stresu. Taka osoba najprawdopodobniej myli stres z negatywnymi, silnymi czy niekontrolowanymi emocjami lub niepożądanymi stanami psychicznymi, z czymś, czego należy unikać, a czego doświadczenie świadczy o słabości czy braku pewnych umiejętności. W rzeczywistości stres jest zjawiskiem bardzo powszechnym i każdy zdrowy człowiek go doświadcza. Jest jednym z wielu stanów psychofizjologicznych organizmu, w którym pod wpływem działania specyficznych czynników, zwanych stresorami, zaczyna wzrastać napięcie. Wg H. Selye`go1 , twórcy pojęcia stresu, jest on niespecyficzną reakcją organizmu na wszelkie stawiane mu wymagania. Stres nie jest niczym złym, żadną straszną, niebezpieczną sytuacją, której należałoby unikać. Jest procesem nieodłącznie związanym z życiem i działaniem człowieka. Bez względu na to, co robimy, zawsze stawiani jesteśmy wobec wymagań, by wykonywać określone działania lub przystosować się do zmiennych warunków. Dlatego to, że odczuwamy stres w pewnych sytuacjach, że doświadczamy różnego rodzaju napięć, jest zjawiskiem naturalnym, nieodłączny elementem życia każdego człowieka. Ważne jest natomiast to, na ile potrafimy radzić sobie z odczuwalnymi napięciami, jaki jest ich wpływ na jakość naszego funkcjonowania.

Zarządzanie  stresem w organizacji jako element promocji zdrowia Dalsza część artykułu jest dostępna w formacie elektronicznym Adobe Acrobat (.pdf). Przeczytaj lub pobierz na swój komputer »

 


1 Selye H., Stres życia, Warszawa 1960

 

Pobierz Adobe Acrobat readerJeżeli nie posiadasz darmowej przeglądarki dokumentów Adobe Acrobat Reader, to pobierz aktualną wersję ze strony producenta www.adobe.com

 


© Copyright 2013 by AKTEO.PL. All Rights Reserved.


Wydrukowano z serwisu internetowego: www.studioESSE.pl
© Copyright by Studio ESSE. All Rights Reserved.