studio ESSE - studio dobrych pomysłów

www.studioesse.pl, biuro@studioesse.pl
tel. 0-600 233 630, 0-790 266 334
Chętnie dzielimy się wiedzą, jak budować skuteczny zespół w  firmie. Wiedza i praktyka w biznesie są naszą mocną stroną.

ESSEncja

Kształtowanie pozytywnej postawy pracowników wobec bezpieczeństwa pracy

WPROWADZENIE

Podłożem ludzkich zachowań jest zespół procesów psychicznych i fizjologicznych, które ukierunkowują daną osobę na osiąganie określonych stanów rzeczy i kierują jej działaniami w taki sposób, aby doprowadzić do zamierzonych wyników [25]. Jednym z czynników odpowiedzialnych za podejmowanie określonych zachowań są postawy wobec danego zagadnienia, ukształtowane w dużej mierze zasobem wiedzy na dany temat. Podstawą wiedzy są informacje i dane, ale w odróżnieniu od nich wiedza jest zawsze związana z konkretną osobą, która ją posiada [26].Budowanie u pracowników probezpiecznej postawy względem pracy jest nieodzownym elementem kształtowania kultury bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwie. Zgodnie z literaturą przedmiotu na kulturę bezpieczeństwa w zakładzie pracy składają się właśnie probezpieczne postawy, ogólnie przyjęte normy postępowania w tym zakresie, a także wartości, przypisywane bezpieczeństwu, czyli zdrowiu i życiu [7,8, 20]. Za podjęcie przez pracownika określonego działania (np. związanego z ponoszeniem wysokiego ryzyka wypadkowego lub chorobowego) odpowiedzialny jest więc nie tylko ogólny poziom kultury bezpieczeństwa, ale także postawa pracownika wobec bezpieczeństwa pracy, której kształt jest w ogromnym stopniu wyznaczany zasobem wiedzy pracownika na temat ponoszonego ryzyka zawodowego.

Kształtowanie pozytywnej postawy pracowników wobec bezpieczeństwa pracy Dalsza część artykułu jest dostępna w formacie elektronicznym Adobe Acrobat (.pdf). Przeczytaj lub pobierz na swój komputer »

 


 

Pobierz Adobe Acrobat readerJeżeli nie posiadasz darmowej przeglądarki dokumentów Adobe Acrobat Reader, to pobierz aktualną wersję ze strony producenta www.adobe.com

 


© Copyright 2013 by AKTEO.PL. All Rights Reserved.


Wydrukowano z serwisu internetowego: www.studioESSE.pl
© Copyright by Studio ESSE. All Rights Reserved.