studio ESSE - studio dobrych pomysłów

www.studioesse.pl, biuro@studioesse.pl
tel. 0-600 233 630, 0-790 266 334
Chętnie dzielimy się wiedzą, jak budować skuteczny zespół w  firmie. Wiedza i praktyka w biznesie są naszą mocną stroną.

ESSEncja

Europa 2020 na rzecz bezpieczeństwa obywateli.Strategia rozwoju czy kolejna iluzja?

Streszczenie

Zapewnienie bezpieczeństwa jest najważniejszym elementem funkcjonowania państwa. Mówi o tym Konstytucja RP, w której odnaleźć można wiele desygnatów tego pojęcia. Tym razem odniesiono się do zagadnień bezpieczeństwa wszystkich pracujących, tradycyjnie określanych mianem BHP. Bezpieczeństwo i higiena pracy to obszar działań odnoszący się do zbioru zasad dotyczących bezpiecznego świadczenia pracy w higienicznych warunkach. Bezsprzecznym jest fakt, że bezpieczeństwo pracy i ochrona zdrowia pracowników zawsze zajmowały ważne miejsce w polityce społecznej Unii Europejskiej, czego dowodem są liczne programy prewencyjne, strategie krajowe i ogólnoeuropejskie oraz kampanie promocyjne ukierunkowane na przeciwdziałanie wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym. W artykule podjęto próbę odpowiedzi na pytanie o skalę zaangażowania unijnych środków i skuteczność obranych mechanizmów, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa pracującym - w kontekście strategii rozwoju Europa 2020. Ponadto zaprezentowano model budowania wiedzy na temat zagrożeń i stopni ryzyka.

Europa 2020 na rzecz bezpieczeństwa obywateli.Strategia rozwoju czy kolejna iluzja? Dalsza część artykułu jest dostępna w formacie elektronicznym Adobe Acrobat (.pdf). Przeczytaj lub pobierz na swój komputer »

 


 

Pobierz Adobe Acrobat readerJeżeli nie posiadasz darmowej przeglądarki dokumentów Adobe Acrobat Reader, to pobierz aktualną wersję ze strony producenta www.adobe.com

 


© Copyright 2013 by AKTEO.PL. All Rights Reserved.


Wydrukowano z serwisu internetowego: www.studioESSE.pl
© Copyright by Studio ESSE. All Rights Reserved.