studio ESSE - studio dobrych pomysłów

www.studioesse.pl, biuro@studioesse.pl
tel. 0-600 233 630, 0-790 266 334
Chętnie dzielimy się wiedzą, jak budować skuteczny zespół w  firmie. Wiedza i praktyka w biznesie są naszą mocną stroną.

ESSEncja

Czynnik ludzki jako determinanta występowania wypadków przy pracy

Streszczenie

Niezmiennie, już od wielu lat, w czarnych statystykach wypadkowych dominują przyczyny związane z niewłaściwym zachowaniem człowieka i złą organizacją pracy. Na poziom wypadkowości w Polsce, zwłaszcza w budownictwie, oprócz sytuacji na rynku pracy i kondycji finansowej firm, istotny wpływ ma poziom kultury bezpieczeństwa pracy oraz kultury technicznej w przedsiębiorstwach. Liczba ujawnianych przez inspektorów pracy podczas kontroli przypadków lekceważenia zagrożenia oraz poleceń przełożonych, przekłada się na niestosowanie środków ochrony indywidualnej czy innych zabezpieczeń. W wielu zakładach akceptuje się podejmowanie przez pracowników ryzyka utraty życia lub zdrowia. Powtarzają się nieprawidłowości w użytkowaniu sprzętu roboczego. Czy jest jakiś sposób na „czynnik ludzki”?

Wstęp

Międzynarodowa Organizacja Pracy (ILO) szacuje, że co roku na świecie dochodzi do 270 milionów wypadków przy pracy. Prawie 350 000 wypadków przy pracy to wypadki śmiertelne (prawie 1000 dziennie). Szacuje się, że w wyniku wypadków przy pracy co roku życie traci 22 000 dzieci. Ogółem w wyniku nieodpowiednich warunków pracy (wypadków przy pracy i chorób zawodowych), co roku umierają prawie 2 miliony pracowników (5 000 dziennie)1. W Polsce – mimo zakrojonych na szeroką skalę zarówno działań prewencyjnych o charakterze promocyjnym i edukacyjnym, jak i działań kontrolnych - wskaźnik wypadków przy pracy wciąż pozostaje nieakceptowalny.

Czynnik ludzki jako determinanta występowania wypadków przy pracy Dalsza część artykułu jest dostępna w formacie elektronicznym Adobe Acrobat (.pdf). Przeczytaj lub pobierz na swój komputer »

 


1 dane: International Labour Organization, dostęp: http://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm, 20.02.2012r.

 

Pobierz Adobe Acrobat readerJeżeli nie posiadasz darmowej przeglądarki dokumentów Adobe Acrobat Reader, to pobierz aktualną wersję ze strony producenta www.adobe.com

 


© Copyright 2013 by AKTEO.PL. All Rights Reserved.


Wydrukowano z serwisu internetowego: www.studioESSE.pl
© Copyright by Studio ESSE. All Rights Reserved.