studio ESSE - studio dobrych pomysłów

www.studioesse.pl, biuro@studioesse.pl
tel. 0-600 233 630, 0-790 266 334
Chętnie dzielimy się wiedzą, jak budować skuteczny zespół w  firmie. Wiedza i praktyka w biznesie są naszą mocną stroną.

ESSEncja

Bezpieczniej w pracy? Niespełnione marzenia, czyli powtórka ze Strategii Lizbońskiej

Streszczenie

W Strategii Lizbońskiej państwa członkowskie przyznały, że zagwarantowanie jakości i wydajności pracy może wnieść istotny wkład w promowanie wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. W istocie brak skutecznej ochrony zapewniającej bezpieczeństwo i higienę pracy może prowadzić do absencji na skutek wypadków przy pracy i chorób zawodowych, a nawet do trwałej niezdolności do pracy. Kwestia ta dotyka nie tylko istotnego wymiaru ludzkiego, ale i ma silny niekorzystny wpływ na gospodarkę. Ogromne koszty ekonomiczne związane z problemami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy hamują wzrost gospodarczy i mają negatywne skutki dla konkurencyjności przedsiębiorstw w UE. Znaczna część tych kosztów obciąża też systemy zabezpieczenia społecznego i finanse publiczne. Krajowa Strategia na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy (2009 – 2012) została opracowana w związku z dokumentami międzynarodowymi i krajowymi, określającymi zadania w tej dziedzinie. Realizacja zadań zawartych w Krajowej strategii zmierza przede wszystkim do osiągnięcia celu określonego w strategii wspólnotowej, tj. zmniejszenia do 2012 roku o 25% ogólnego wskaźnika częstotliwości wypadków przy pracy wynoszącego w Polsce w 2007 r. 0,089 na 100 tys. pracujących. Czy Krajowa Strategia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy podzieli los Strategii Lizbońskiej?

Bezpieczniej w pracy? Niespełnione marzenia, czyli powtórka ze Strategii Lizbońskiej Dalsza część artykułu jest dostępna w formacie elektronicznym Adobe Acrobat (.pdf). Przeczytaj lub pobierz na swój komputer »

 


Artykuł opublikowano w: Rzeczywistość społeczna w badaniach młodych naukowców, pod red.: Dziemianko Z., Stach W., Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlu i Usług, Poznań 2012, ss. 507-516.

 

Pobierz Adobe Acrobat readerJeżeli nie posiadasz darmowej przeglądarki dokumentów Adobe Acrobat Reader, to pobierz aktualną wersję ze strony producenta www.adobe.com

 


© Copyright 2013 by AKTEO.PL. All Rights Reserved.


Wydrukowano z serwisu internetowego: www.studioESSE.pl
© Copyright by Studio ESSE. All Rights Reserved.